Zásady ochrany osobních údajů
 
Jak nakládáme s vašimi údaji podle Obeceného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

I.
Správce osobních údajů

Správce osobních údajů, podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") je:
Pavel Stříbrný
IČO. 08056552
Se sídlem Pod Táborem 34, 252 61 Dobrovíz
(dále jen správce)
Kontaktní e-mail: info@svetceskehofilmu.cz

 

II.
Zdroj a důvod zpracovaní osobních údajů

V kontaktním formuláři sbíráme jméno a e-mail, abychom vám mohli odpovědět vaše dotazy a vyslechli vaše názory a připomínky.

 

III.
Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:
  • Pro odeslání dotazu, po dobu 1 roku
  • Pro vaše názory a připomínky, po dobu 1 roku 
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

IV.
Příjemci osobních údajů (zpracovatelé údajů)

Zpracovatelem údajů jsou osoby:
  • Provozovatel webu - Pavel Stříbrný (IČO 08056552 se sídlem Pod Táborem 34, 252 61 Dobrovíz)
  • Administrace webu - Adriana Stříbrná (se sídlem Pod Táborem 34, 252 61 Dobrovíz)
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje třetí straně ani do třetí země  (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

V.
Vaše práva

Dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů.
Můžete požádat o ukončení zasílání e-mailových zpráv.A to elektronicky na email info@svetceskehofilmu.cz.
Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu spříslušnými právními předpisy, kontaktujte nás.
Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

VI.
Zbezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technické opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VII.
Závěrečné ustanovení

S odeslání kontaktního formuláře s temito podmínkami souhlasíte a potvrzujete, že jste seznámen/ a s podmínkami ochrany sobních údajů a že je v celém rozsahu příjmáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 17.6.2019.