ILUSTROVANÝ FILMOVÝ TÝDENÍK

Kinorevue je nástupce časopisu Svět ve filmu a obrazech, který byl na trhu od roku 1932 až do května 1934. První číslo týdeníku Kinorevue vyšlo 29. srpna 1934 a jeho vedoucí a odpovědný redaktor byl významný filmový historik, scénárista, kameraman a docent FAMU Karel Smrž (1897-1953). Filmový týdeník tiskla Průmyslová tiskárna v Praze (Praha VII, Dobrovského 29).

 Od 19. čísla II. ročníku 1935 (23. prosince) byl vedoucí a odpovědný redaktor Karel Smrž a Dr. Beřich Rádl.

 Od 32. čísla II. ročníku 1935 ke každému výtisku portrét některého  význačného filmového umělce, vytištěný na dokonalém křídovém papíře a opatřeny vrstvou ochranného laku, (velikost: 11 x 8 cm a obrázek 9,5 x 6,3 cm) a opatřen číslem. Následně byly vydány dvě alba (17,3 x 25 cm - 25 listů - v tmavě olivové obálce s raženým nápisem "Album Kinorevue"). Jeden je ze silnějšího papíru (10,- Kč) a druhý ze slabšího (6,- Kč). Album je pro 100 portrétů.

 Od 35. čísla  II. ročníku 1936 (22. dubna) byl vedoucí a odpovědný redaktor Dr. Bedřich Rádl.

 Kinorevue vycházela až do dubna roku 1945, kdy ji po skončení 2. světové války nahradil jiný filmový týdeník KINO.

 Týdeník měl celkem XI ročníků po 52 číslech rozdělené na I. a II. pololetí. Vycházel každou středu po 1,- Kč. Od března 1938 (IV. Ročník) vycházel ve dvou podobách. Tehdy si mohl čtenář vybrat, zda si koupí klasickou podobu (1,- Kč) nebo na křídovém papíře (2,50 Kč). Čtenáři pak měli možnost si celé ročníky svázat do knižní podoby. Týdeník nabízel desky na jednotlivé pololetí za 7,- Kč. Pro čtenáře, kteří si přáli obstarat vazbu pro jednotlivé pololetí za 12,- Kč. Nebo ti, kteří si jej nezakoupili mohli si celé svazky koupit po 38,- Kč.

 Redakce v prvním čísle slibovala, že přináší čtenářům dobrý, populární, a přitom levný filmový týdeník, který by v dokonalé grafické úpravě a s mnoha obrázky informoval o všem, co může zajímat obrovskou armádu návštěvníků kin a přátel filmu. A to se jim povedlo. Kinorevue měla velký okruh reportáží, článků a rozhovorů nejen z českého filmu, ale i zahraničního (který převažoval) a který oslovil velkou škálu čtenářů po celých jedenáct let. A svým kouzlem dokáže oslovit i dnes.