Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

 

I.

Základní ustanovení

 

1.     Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecně nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: „GDPR”) je Pavel Stříbrný, IČ 08056552 se sídlem MÚ Černošice (dále jen: „správce“).

 

2.     Kontaktní údaje správce jsou

               adresa: Pod Táborem 34; 252 61 Dobrovíz

               email: info@dfarchiv.cz

               telefon: +420 775 327 094

 

3.     Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

4.     Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

1.     Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa

 

2.     Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy

 

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1.     Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

·         plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

 

·         oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

 

·         Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

2.     Účelem zpracování osobních údajů je

 

·         vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit

 

·         zákonná povinnost (vystavení daňového dokladu, účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné). Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 

·         oprávněný zájem (pro zasílání upomínek prostřednictvím emailové adresy)

 

·         zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

3.     Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 

 

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 

1.     Správce uchovává osobní údaje

·         po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

 

·         po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů

 

2.     Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

V.

Newslettery (obchodní sdělení)

 

1.      Při odeslání objednávky nebo při registraci do členské skupiny jste nám udělil souhlas k odběru novinek (Newsletter). Použijeme Vaši e-mailovou adresu pro rozesílání našich novinek. Na základě ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

2.     Osobní údaje pro zasílání novinek budeme zpracovávat po dobu 10 ti let. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: pavelstribrny@dfarchiv.cz

 

 

 

 

VI.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

1.     Příjemci osobních údajů jsou osoby

·         podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

 

·         zajišťující služby provozování e-shopu www.svetceskehofilmu.cz a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu

 

·         zajišťující služby provozování webu www.dfarchiv.cz a další služby v souvislosti sprovozování webu

 

·         zajišťující marketingové služby

 

 

2.     Předání osobních údajů 3. stranám

 

·         pro zajištění dílčích zpracovatelských operací, využívá správce služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR

 

·         všichni zapojení zpracovatelé jsou povinni Vaše osobní údaje chránit stejně jako my a zavázali se nám k tomu svým prohlášením nebo smlouvou.

 

·         jedná se především o dodavatele z oblasti: serverové infrastruktury, bezpečnosti a účetnictví

 

·         dále využíváme služby SmartEmailing, FAPI, Google Analytics

 

3.     Další otázky k osobním údajům, kontaktujte nás na e-mailové adrese pavelstribrny@dfarchiv.cz nebo na tel. +420 775 327 094

 

 

 

 

 

 

VII.

Používání souborů cookies

 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

1.     Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

 

2.     Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

3.     Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 

1.     Používáme cookies třetích stran:

·         Google Analytics pro analýzu návštěvnosti https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs). Tyto cookies mohou být využity pro reklamní účely formou remarketingu na spřátelených webech těchto společností apod. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

 

2.     Souhlas s ukládáním cookies

·         Při první návštěvě stránky potvrdíte nastavení cookies

·         Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Vice v nastavení jednotlivých prohlížečích, které používáte: 

·         Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

·         Google Chrome - ttps://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

·         Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies · Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

·         Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

·         Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Svůj souhlas a nastavení můžete upravit pod tlačítkem ZMĚNIT NASTAVENÍ COOKIES.

 

 

VI.

Vaše práva

 

1.     Za podmínek stanovených v GDPR máte

·         právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

·         právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

·         právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

·         právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

·         právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

 

2.     Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

1.     Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

2.     Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 

3.     Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

1.     Odesláním objednávky nebo registrací do členské skupiny z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

2.     Souhlas s těmito podmínkami potvrzujete odesláním objednávky nebo registrací v členské skupiny a odesláním formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

3.     Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 01. 2024