06.02.1935 – Drobné příspěvky

Jedna z milionu – 1935 – Antonie Nedošínská

06.02.1935 – 12.02.1935 Drobné příspěvky

 „Antonie Nedošínská jako létající obchodnice. V pátek v noci dokončil v barrandovských ateliérech rež. Vlad. Slavínský s operatérem Janem Stallichem natáčení nového českého filmu producenta Schmitta „Jedna z milionu“. V posledních scénách filmu, které se odehrávají na ulici, byla zatčena Antonie Nedošínská jako létající obchodnice s nůší banánů a dopravena na policii.“ (P)

 „Doplnění předpisů o filmovém dovozu. S platností od 24. m. m. byly vyhláškou min. obchodu a změněny a doplněny předpisy o filmovém dovozu. Ustanovení o dovozci doplňuje se v tom smyslu, že k dovozu bude oprávněn pouze ten, kdo bude zařazen na vlastní žádost do seznamu dovozců do při min. obchodu. Dovozní povolení jsou nepřenosná a budou vydávána jen firmám, které budou dotyčné filmy půjčovati. Kromě původní jazykové verse budou povolovány k dovozu i verse československé. Dubbovati filmy jest dovoleno jen tehdy, budou-li tyto filmy dubbovány zároveň v jazyku československém. Všechny kopie v jazykové versi některé menšiny našeho státu musí mít titulky v jazyku československé  tuzemsky vyrobené. Pro týdeníky jest znovu zdůrazňována povinnost 20% metráže jakostních zvukových snímků tuzemských a kromě toho musí být všechny kopie týdeníku pořizovány v tuzemsku.“ (FTK)

 „Natáčení filmu „Zbožná lež“ na Slovensku. Rež. V. T. Binovec natáčí u Růžomberka exteriéry filmu „Zbožná lež“, který je ralisován v české, německé a anglické versi. V hlavních úlohách české verse hrají Adina Mandlová a Fred Bulín, točí inž. Pilát.“ (P)

 „Film nebyl dokončen, film se uvádí jako „Svatá lež“ – „Holy Lie“ – Byla natočena jen část exteriérů v Ružomberoku a okolí. Pro trvalou nepřízeň počasí v lednu 1935 bylo natáčení přerušeno a nebylo obnoveno.“ (DFA)

 „Český hudební film „Finale“. Nový český hudební film „Finale“, jehož scenář napsal Quido E. Kujal, bude ještě na jaře natočen v barrandovských ateliérech. Původní hudbu k filmu komponuje již Josef Kumok.“ (P)

 „Film „Finale“ nebyl pravděpodobně natočen. Nenašel jsem ni o jeho existenci.“ (DFA)

 „Mjr. R. Průša předsedou Svazu filmového průmyslu a obchodu. Svaz filmového průmyslu a obchodu konal v pátek 25. m. m. v Gremiu pražského obchodnictva výroční valnou hromadu, která měla hladký a důstojný průběh. Odstupujícímu výboru bylo uděleno jednomyslně absolutorium a při volbách byli nově zvoleni pp: předsedou mjr. R. Průša, I. místopředsedou Julius Schmitt, II. místopředsedou J. V. Musil, pokladníkem opět K. Suchomel a do výboru pp. Beda Heller, insp. J. Kaders a Emil Meissner; náhradníky pp. Kelm, A. Fiala a Ludvík Kantůrek. Revisory účtu: pp. Tušha a Hlinomaz.“ (P)

 Hudba srdcí“ do Berlína. Německá verse českého filmu rež. Sv. Innemanna „Hudba srdcí“ s houslistkou Bedřiškou Seidlovou v hlavní úloze, bude v nejbližší době uvedena v Berlíně pod názvem „Liebe und Liedenschaft“ spol. Norma Ton-Film.“ (P)

 „Francouzské vyznamenání řed. Osvalda Koska. Řed. Osvald Kosek, předseda Sdružení premiérových kin, byl vyznamenán francouzským min. vyučování řádem „Palmes Academicques“ s titulem Officier d´Academie. Řed. Kosek byl pozván v pondělí k francouzskému vyslanci v Praze, který mu předal udělené vyznamenání.“ (FTK)

 Klub tří“ ve Stromovce. Režisér Old. Kmínek natáčel v pátek ve Stromovce první exteriérové scény do nového českého filmu „Klub tří“. (P)

 „Nová pražská půjčovna uvede u nás dva anglické filmy. V Praze byla založena nová půjčovna Deltafilm, která u nás uvede dva anglické filmy z poslední produkce: „Little Domoselle“ a „Bitter Sweet“. (P)

 Barbora řádí“ s hudbou Josefa Kumoka. Pro nový český film „Barbora řádí“, který bude natáčen začátkem února v barrandovských ateliérech, zkomponoval Josef Kumok původní cariocu, dále nové tango, které bude zpívat dvojice komiků Paul a Pešek,  a konečně velké dueto pro hlavní představitele nové veselohry Antonii Nedošínskou a Theodora Pištěka. Nedošínská vytvoří ve filmu „Barbora řádí“ zcela odlišný typ energické hospodyně a venkovské diplomatky Barbory Čápové, které bude stát po boku Theodor Pištěk, jako Čáp – její manžel.“ (P)

 Kinorevue 24/1935 (475-477)

v původním jazyce a stylistiky

Pavel Stříbrný
administrátor stránek
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *