Štítek: články

První snímky ULIČNICE

První snímky z „ULIČNICE”  KDYŽ SE NATÁČELO „NA SVATÉM KOPEČKU”, plácali se výrobci do kolen a libovali si: objevili jsme filmovou dvojici, na kterou postavíme řadu filmů a nebojíme se, že na tom nevyděláme: Svozilovou s Peškem. Filmoví výrobci totiž vždy rádi „objevuji”, a objevují to znova a znova, i když to třebas bylo už dávno objeveno. Potom na to stejně pravidelně při napínavých Partiích...

Rudolf Arnheim: ČEMU SE ŘÍKÁ UMĚNÍ VE FILMU

RudolfArnheim: ČEMU SE ŘÍKÁ UMĚNÍ VE FILMU  Chceme-li hodnotiti umělecký film, musíme si nejdříve uvědomiti, čemu se říká „umění”. Je velmi zvláštní, že se filmu tak často vyčítá přílišná přirozenost; pomyslíme-li totiž na to, že od té doby, co existují výtvarná umění, byla přirozenost vždy uctívána jako nejvyšší idea. V čínských i starých řeckých památkách nalezneme znovu a znovu...

Nový film GUSTAVA MACHATÉHO

Nový film GUSTAVA MACHATÉHO: Filippo Scchi  Je to příjemný a poučný výlet, vidět v Tyrrenii filmovati Gustava Machatého. Machatého, Čechoslováka, režiséra „Extase” a mnoha jiných filmů. Přišel v minulém roce do Italie, zabývaje se úmyslem natočiti zde film s průmyslovým a sociálním námětem, který se měl jmenovati „Obležená továrna”. Toulal se nečinně Římem, labužnicky ohmatávaje svými zraky kopule chrámů a paláců, hlavice sloupů,...

Bedřich Radl: Co se chystá v českém filmu

Dr. Bedřich Radl: CO SE CHYSTÁ V ČESKÉM FILMU  Biografovému návštěvníku, ve kterém probudily filmy „Maryša” a „Jánošík” nejrůžovější naděje a nejpříjemnější sny, připravili naši filmoví výrobci hned vzápětí nejmrazivější procitnutí a nemilosrdné vystřízlivění: neboť to, co po těchto dvou filmech následovalo, dokazovalo příliš výmluvně, že tu šlo jen o dva zcela výjimečné případy a že celková úroveň domácí filmové výroby je...

Fedor Soldan: Marijka a Maryša

NAPSAL FEDOR SOLDAN: Český film a literatura: MARIJKA A MARYŠA  Mezi dobrými českými filmy posledních let dva zaujímají místo obzvláště význačné: Marijka nevěrnice a nyní Maryša. Protože oba tyto mezníky českého filmu děkují za svou dokonalost především literatuře, je nutno všimnout si jich právě po této stránce jako přesvědčujících důkazů pro názor, že nejlepší oporou pro umělecký vývoj českého filmu...

Pětiletý herec: Mirko Sirotek

Náš týdenní interview: PĚTILETÝ HEREC  Český film nalezl svého Jackie Coopera, Dickie Moora a Baby LeRoy současně: je jím malý Mirko Sirotek (syn předního pražského biografického podnikatele), který hraje jednu z hlavních úloh v nejnovějším českém filmu „Komediantská princezna” a který si proti svému slavnému americkému kolegovi nezadá ani co do dětského půvabu, ani co do vrozeného hereckého nadání. Viděl jsem...

Naše mladé herečky v roce 1935 – Bedřich Rádl

Kinorevue 23/1936 v původním jazyce a stylistiky

Filmuje se NERUDA

Filmuje se NERUDA  Po Mrštících a Mahenovi objevili naši filmoví výrobci vděčný filmový námět u Jana Nerudy, tohoto z největších českých spisovatelů devatenáctého století, rozmarného humoristy a lyrika tragických tónů, kreslíře drobných arabesek a pravdivého epika, velkého člověka podivuhodně statečného, přímého a ryzího srdce. Jeho Trhani jsou jen drobnou literární prací, skicou, která předchází jeho nejzralejší prozaické dílo, „Malostranské povídky”; mají...

Z DOPISU JIŘÍHO MAHENA

Z DOPISŮ JIŘÍHO MAHENA – K premiéře „Jánošíka” (16. VIII. 35).  Milý pane F., říkal mně řed. Valach, Že jste byli v Brně. Byl bych rád s Vámi mluvil, proto píši jen 2 věci: 1. Karlíček chtěl na mně nějaké věci do scény v horách. Zbojnická pečeně či co? Mám dodávat ještě, nebo jste už přišli na to, že ta velká „ilustrace”...

Klaun hovoří vážně – NOUZE O VESELOST!

Jára Kohout: Klaun hovoří vážně: NOUZE O VESELOST!  Navštívili jsme Járu Kohouta v barrandovských ateliérech, kde právě filmuje v novém Českém Ufa-filmu Komediantská princezna, natáčeném režisérem Miroslavem Cikánem. Výbuchy smíchu všech osob, v ateliéru shromážděných, doprovázely všechny scény, ve kterých Kohout, tento u nás zdaleka dosud nedoceněný komik a klaun bohatého hereckého fondu a zcela jedinečného groteskního tanečního nadání, vytvářel svoji úlohu...