Štítek: Karel Smrž

Karel Smrž: Jak vzniká film?

KAREL SMRŽ: Jak vzniká film?  Pro diváka v kinu i pro tisíce těch, jejichž jediným snem je, aby se dostali k filmu, má tato otázka nesmírně přitažlivé kouzlo, poněvadž je okénkem do onoho tajemného, nezasvěcencům tak přísně uzavíraného světa, ve kterém se rodí moderní nesmrtelnost.  Ale za tímto okénkem není doopravdy nic nadpřirozeného a romantického, nýbrž všední —a někdy hodně vyčerpávající...

Karel Smrž: JAK NÁS KLAMOU

KAREL SMRŽ: Z filmových ateliérů: JAK NÁS KLAMOU  Dne 17. února 1934 zahynul při natáčení leteckých scén do výpravného amerického filmu „Carioca” v troskách letadla náš krajan Jiří Strimpl, nejhledanější hollywoodský odborník na filmové triky, při nichž kombinací několika snímků se docílí dojmu nové, fantastické skutečnosti.  V „Carioce” to byly scény girls, tančících (v ateliéru ovšem!) na křídlech letadel,...

40let kinematografu – Karel Smrž

Karel Smrž: ČTYRICET LET KINEMATOGRAFU (1935)  Letošního roku oslavuje Francie a s ní celý kulturní svět čtyřicetileté výročí vynálezu, který se stal v krátké době z nejvšeobecnějších složek tváře našeho století. Dne 28. prosince 1895 se konalo prvé veřejné předvádění kinematografu, vynálezu bratří Augusta a Luise Lumiérů.  Prvých pětatřicet diváků sešlo tehdy do podzemního sálku kavárny Grand Café na Boulevardu des...

První státní filmové ceny – Karel Smrž

Prvé státní filmové ceny – Karel Smrž  Jak už jsme stručně oznámili v minulém čísle Kinorevue, udělil Filmový poradní sbor u příležitosti státního svátku po prvé filmové ceny, kterými byli odměněni Josef Rovenský za režii filmu Maryša, představitelka titulní úlohy tohoto filmu Jiřina Štěpničková za svůj herecký výkon, a Zvonimír Rogoz za způsob vytvoření postavy generála M. R. Štefánika ve filmu...

NORMALIZACE DO DŮSLEDKŮ I. – Karel Smrž

Karel Smrž: NORMALIZACE DO DŮSLEDKŮ I. část 1., část 2., část 3.  Filmový pás je široký 35 mm s tolerancí + 0•00  a – 0•10 mm.  Po stranách každého obrázku jsou čtyři perforační otvory vzdálené od sebe 4•75 mm a tato míra nesmí být překročena ani o dvě setiny milimetru.  Zoubky hnacích bubínků jsou vysoké 1•30 mm.  Perforační otvory...

KUDY DÁL? – Karel Smrž – část. 4

Kudy dál? – KAREL SMRŽ část 1., část 2., část 3  Stejně pošetilé však je, popírati vůbec reálno „jakožto jeden ze stavebních kamenů filmové komposice. Nezapomínejme, že film je oživlá fotografie a fotografie je celou svou podstatou vázána na realitu.  Nikoli vymýtit skutečno — ale zformovat je tak, aby z hrubého prvku reprodukujícího se stalo složkou tvůrčí je...

Čeští spisovatelé do českého filmu – Karel Smrž

Čeští spisovatelé do českého filmu  Tato věta je vůdčím heslem velké a velmi vážně míněné akce Filmového studia, a zároveň jedním z několika bodů jeho programové práce, usilující o pozdvižení úrovně českého filmu.  Ve filmovém oboru, zejména v kruzích producentů, se najde i dnes dost lidí, kteří popírají nějaký úpadek českého filmu, poukazujíce zejména na to, že i v zahraniční produkci vedou počtem díla...

KUDY DÁL? – Karel Smrž – část. 3

Kudy dál? – KAREL SMRŽ část 1., část 2.  Dnes už je nesnadné hodnotiti tyto původní hudební komposice k němým filmům. Lze však určitě říci, že ani tady neměla hudba funkci v pravém slova smyslu tvůrčí, nýbrž zase jen ilustrační. Nepodtrhávala rytmus, nýbrž náladu. Měla pod plátnem kina stejný úkol, jako kvarteto ve filmovém ateliéru, jež nalévalo...

KUDY DÁL? – Karel Smrž – část. 2

část: 1., část: 2 Kudy dál? – KAREL SMRŽ Zvuk byl stále ještě surovinou — dokonce velmi nedokonalou surovinou.  Ani filmový technik si s ní ještě nevěděl rady. Nebylo spolehlivých směrnic pro stavbu zvukových ateliérů. Lampový park změnil svou tvářnost, protože obloukové reflektory neměly ještě tlumivek, zajišťujících jejich němotu, a vrčící přijímací komory bylo třeba zavírati do nemotorných...

KUDY DÁL? – Karel Smrž

Kudy dál? – KAREL SMRŽ Na transparentní projekční stěně Reynaudových světelných pantomim se od 28. října 1892 objevovaly před žasnoucími diváky oživlé kresby.  Divák, vychovaný dnešním filmem, v němž se investované miliony mění na závratnou procovskou nádheru a krkolomné senzace, při nichž se tají dech, odcházel by asi rozčarován.  Prvému kinu světa to však stačilo. Kolombina zrazovala Pierota....