10.04.1935 – Drobné příspěvky

10.04.1935 – 16.04.1935 Drobné příspěvky

Jedenácté přikázání – © 1935; Elektafilm, foto: Ströminger
Jiřina Štěpničková a Truda Grosslichtová

 „Vlasta Burian nálezcem pokladu. V nové veselohře rež. Mac Friče „Výlet do rytířských dob“, která byla minulý týden dokončena v barrandovských ateliérech, hraje Vlasta Burian nejen počestného mistra krejčovského a rytíře Floriána, ale představí se také po prvé jako šťastný nálezce pokladu na starém polozbořeném hradě.“ (P)

 „Filmový seminář. V těchto dnech byl zahájen pravidelný týdenní seminář pro naše filmové pracovník, spojený s předváděním vybraných filmů a jejich rozborem.“ (P)

 „Příští film Antonie Nedošínské „Studentská máma“.  Režisér Vladimír Slavínský pracuje na scenáriu příštího filmu Antonie Nedošínské „Studentská máma“, který bude natočen v produkci Julia Schmitta pro Elektafilm po dokončení „Jedenáctého přikázání“. (P)

 „Filmové studio a výběr námětů. Filmové studio při Svazu filmové výroby bude nápomocno domácím výrobcům ve výběru námětů tím, že zařídí sbírku libret vhodných pro filmování. Jelikož libreta tato budou překládána Filmovému poradnímu sboru předem ke schválení, bude tím výrobci usnadněna nejen volba námětů, nýbrž i zabezpečen zásadní souhlas Filmového pracovního sboru.“ (P)

 „Český film „Pozdní láska“ dokončen. Režisér V. Kubásek skončil již natáčení exteriérových scén, nového českého filmu producenta R. Vančury „Pozdní láska“, v němž hlavní úlohy hrají J. W. Speerger, A. Novotný, Blanka Waleská a V. Ferbasová.“ (P)

 „10 let trvání zasloužilé půjčovny. Brněnská půjčovna Futurumfilm, založena 1. dubna před 10 lety J. Hlinomazem, uvedla u nás za dobu svého trvání celou řadu krásných přírodních a kulturních filmů.“ (P)

 „Filmy A-B s Voskovcem a Werichem do ciziny. Spol. A-B, která angažovala Voskovce a Wericha, sleduje jejich získáním hlavně jeden cíl: uvésti tuto průbojnou dvojici našich komiků ve filmech, které budou u nás natáčeny s velkým nákladem a v několika versích, také v cizině. Smlouva, která byla mezi V. a W. a A-B podepsána, zní na jeden rok a dva filmy a může být ze strany A-B po vypršení prolongována. Prvním filmem Osvobozených pro A-B bude veseloherní inscenace staropražského námětu „Gollem“. V. a W. pracují již na scenáriu filmu, který bude v červnu natočen v barrandovských ateliérech.“ (P)

 „Film „Golem“ byl realizován pouze ve francouzské verzi. Film byl natočen podle motivu Voskovce a Wericha, napsali Adnré P. Antoine a Julien Duvivier. Režie: Julien Duvivier. – Premiéra: 14. února 1936 – Za český štáb: hráli: Truda Grosslichtová; stavby: Štěpán Kopecký; kamera: Václav Vích a Jan Stallich; hudba: Josef Kumok a jiní.“ (DFA)

 „Před filmováním „Maryšy“. Moravské vesnické drama bratří Mrštíků „Maryša“ bude z filmováno brněnskou společností Monopolfilm. Film je ve stádiu příprav, kterým je věnována velká péče, stejně jako výběru vhodných exteriérů s jejichž natáčením začne se koncem jara.“ (P)

 „Maryša“ měla premiéru 29. ledna 1935. (DFA)

 „Dvě popravy na Barrandově. Za ponurého ticha, rázem 11. hod. dopol. Podjal se obrovský kat smutného úkolu: vykonat popravu panny Elvíry. A poněvadž panna Elvíra se vyskytuje ve dvou verzích, české a německé, v podobě Trudy Grosslichtové a Betty Birdové, musil kat zvednout lesknoucí se širočinu dvakrát, „než se jedna česká a jedna německá plavovlasá hlavička panny Elvíry skutálely do koše“. Tato hrůzostrašná scéna odehrává se totiž při natáčení filmu z dávného středověku, jehož hrdinou se stane Vlasta Burian, jako rytíř Florián. Jeho nová veselohra, kterou právě natáčí Mac Frič na Barrandově, bude se také definitivně jmenovat „Hrdina jedné noci“. A toho kata hraje skutečně velký představitel: František Jerhot, jinak vedoucí produkce Meissnerfilmu, který měří plné 2 metry.“ (P)

 „Společnost pro zvukovou techniku. Ve středu konána byl v psychotechnickém ústavě ustavující valná hromada Čs. ústavu pro zvukovou techniku, v jehož čelo byl volbou postaven prof. Karel Taige. Úkolem ústavu je sdružit pracovníky všech oborů zvukové techniky a pracovat ve zvukových otázkách rozhlasu zvukového filmu, gramofonu, hudebních nástrojů, akustiky ateliérů, kin, divadel, sálů atd. (FTK)

 „Když se kinomajitel o svůj podnik stará, podaří se mu docílit, že do jeho kina – třeba nebylo v centru města – chodí i diváci z jiných čtvrtí. Tuto zkušenost učinilo kino Svět v Libni na Světovém náměstí, které si získalo pověst biografu se skvělou obrazovou i zvukovou reprodukcí. Poněvadž spokojení diváci nemlčí, má kino i v dnešní hospodářské mizérii velmi slušné návštěvy.“ (od)

 „Theodor Pištěk a Jindřich Plachta v „Jedenáctém přikázání“. Pro další úlohy české veselohry „Jedenácté přikázání“, která bude natočena režisérem Mac Fričem podle Šamberkova klasického námětu, byli dále angažováni Theodor Pištěk a Jindřich Plachta. Hlavní ženské úlohy budou obsazeny podle výsledku zkoušek, které se konají na Barrandově za dohledu vedoucího produkce řed. V. Kabelíka, který věnuje přípravám velkou péči.“ (P)

 „Jedenácté přikázání“ mělo premiéru: 30. srpna 1935. (DFA)

Kinorevue 33/1935 (135-137)

v původním jazyce a stylistiky

Pavel Stříbrný
administrátor stránek
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *