12.12.1934 – Drobné příspěvky

Jedna z milionu (1934) – © Julius Schmitt
Blanka Waleská a Ladislav Pešek

12.12. – 19.12.1934 Drobné příspěvky

„Filmový poradní sbor jmenován. Min. obchodu jmenoval předsedu Filmového poradního sboru vrch. odb. r. JUDra a PhDra A. Rathauského, členy podle návrhu odborových organisací za Ústřední svaz kinematografů předs. V. Wokouna (nahr. řed. E. Sirotka a gen. taj. Dra Kusého), za Svaz filmového průmyslu a obchodu mjr. R. Průšu (náhr. řed. Bedu Hellera a taj. dra Orta), za svaz filmové výroby předs. M. Havla (náhr. obch. R. J. Reitra a taj. dra Sottnera) a za min. obchodu odb. r. dra J. Piskače (náhr. v. min. kom. dra Kotta). Zástupci min. zahraničí a školství nebyli dosud svými šéfy jmenováni. Rovněž nedošly návrhy na jmenování zástupců s poradním hlasem od Syndikátu čs. Novinářů a Čs. Filmové Unie.“ (FTK)

„Hej rup!“ do ciziny. Zahraniční zájem o nový český film „Hej rup!“ je skutečně potěšitelný. Po rozhodnutí o natáčení francouzské verse filmu v Praze dovídáme, že „Hej rup!“ byl prodán do Jugoslavie, Holandska a vyjednává se o pordej filmu do SSSR, Anglie a Ameriky.“ (P)

„Další film Vlasty Buriana v české a německé versi.  Počátkem ledna 1935 začne rež. Karel Lamač filmovat druhou veselohru Vlasty Buriana pro producenta Emila Meissnera „Zlaté tele“. Film bude natáčen operatérem Otou Hellerem a Vlasta Burian vytvoří hlavní úlohu v obou versích.“ (P)

Film nebyl z realizován. Další film, který natočil Vlasta Burian byl „Hrdina jedné noci“ od režiséra Martina Friče.“ (DFA)

„Pištěk hvězdou nového Ufafilmu. V prosinci jde Ufa do atelieru na Barrandově s novým filmem „Slečna Konvalinka“, který bude režírovat Jan Sviták. Hlavní úlohu mlynáře Karafiáta sehraje Theodor Pištěk, jemuž poskytne dokonale se rozvinout v úloze, která byla pro něho v původním libretu Otamara Schäffra napsána. O ostatních obsazení se vyjednává.“ (FTK)

Film „Slečna Konvalinka“ vstoupil do kin 2. srpna 1935 pod názvem „Pan otec Karafiát“. Filmové materiály jsou pokládány za ztracené.“ (DFA)

„Fa Julius Schmitt v nových místnostech počátkem prosince. Koncem t. m. zařízeny budou v Paláci Avion nové místnosti pro fu. Julius Schmitt, která tam zahájí provoz počátkem prosince.“ (FTK)

„Scenario nového filmu Hugo Haase dokončeno. Hugo Haas a Mac Frič dokončili v těchto dnech scnario nové veselohry „Ať žije nebožtík“, kterou bude Mac Frič režírovat.“ (P)

„Řeka“ francouzsky.  V ateliérech Tobis v Epinay u Paříže provádí se právě francouzský dabing českého filmu „Řeka“ systémem Topoly.“ (FTK)

„Dr. Hueber mrtev. Známý pražský zubní lékař Dr. Zdenko Hueber, zemřel náhle minulou sobotu. Dr. Hueber byl nájemcem kina Maceška na Vinohradech.“ (FTK)

„Jedna z milonů“ se obsahuje. V titulní úloze nového Slavínského filmu pro Julia Schmitta „Jedna z milionů“ byla angažována Ant. Nedošínská, pro další úlohy Theodor Pištěk jako továrník Rezeda, Hana Vítová jako jeho neteř, Lad. Pešek jako mladý Bozánek zv. Bonzo. Do atelieru jde film hned po novém roce. Na scenáři pracuje kolektiv Slavínský – Schmitt – Longen.“ (FTK)

„Střezte námhraničáře! Život našich hraničářů v menšinách je hodně těžký. Za podívanou na české filmy musejí draze zaplatit. Křiklavým je případ z Podmokel, kde tamější sokolská jednota musí platit za propůjčování německého kina jednou v měsíci v nejhorším termínu (40 %)! Hrubé tržby. Na půjčovném a event. výnos ovšem nezbude nic, takže pořadatel i půjčovatel českého filmu přijde zkrátka vydělává jen Němec bez práce a na českém filmu.  Čsl. úřady měly by trochu pomáhat našim lidem v menšinách duševně žít, kde je již tak těžký život. (FTK)


Kinorevue 16/1934 (315-317)

v původním jazyce a stylistiky

Pavel Stříbrný
administrátor stránek
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *