14.08.1935 – Drobné příspěvky

Vdavky Nanynky Kulichovy (1925) – © Karel Špelina, Chicago-Film
Antonie Nedošínská, Theodor Pištěk, Václav Srb, Emílie Nitschová

15.08.1935 – 21.08.1935 Drobné příspěvky

 „Zranění paní Nedošínské a nové filmy. Jak již denní tisk oznámil, zlomila si paní Nedošínská na letním bytě ve Velké Úpě ruku. Na Postupu hojení tohoto zranění závisí natáčení několika nových filmů již připravených nebo připravovaných. Jako nejbližší film, v němž bude paní Nedošínská hráti, je veselohra „Velbloud uchem jehly”, k němuž již Longen a Vávra dokončili scenário a byly zahájeny přípravné práce.“ (FTK)

Premiéra: 19. ledna 1937 (DFA)

 „Dokončení „Jany” na Barrandově. Režisér Dr. E. Synek dokončil již za produkčního vedení F. Jerhota všechny ateliérové scény na Barrandově v interiérech arch. Rittershaina a pracuje nyní ve studiu na synchronizaci dialogů exteriérových scén.“ (P)

Premiéra: 11. října 1935 (DFA)

 „Vdavky Nanynky Kulichovy” budou znovu zfilmovány. Románek Ignáta Herrmanna „Vdavky Nanynky Kulichovy”, který natočil M. J. Krňanský jako němý film s Jarmilou Vackovou v hlavní úloze, bude znovu zfilmován v produkci Elektafllmu.“ (P)

Premiéra: 25. prosince 1935 (DFA)

 „Studentská máma” nejlepší film Vladimíra Slavínského? V sobotu 27. m. m. předvedl Vladimír Slavínský v úzkém kroužku na Barrandově svůj nový film „Studentská máma”. Podle jednomyslného úsudku přítomných je „Studentská máma” nejlepším filmem Slavínského, který natočil.“ (P)

Premiéra: 20. září 1935 (DFA)

Maryša” — příští film na Barrandově. Jako příští český film bude na Barrandově natočena „Maryša”, jejíž exteriéry na Moravě dokončí rež. Josef Rovenský začátkem příštího týdne.“ (P)

Premiéra: 29. listopadu 1935 (DFA)

 „České sklářství v hraném filmu. Ve filmu „Bezdětná”, který pro Elektafilm režíroval M. J. Krňanský, je zachycena také výroba českého skla v Rückertově továrně v Nižboru u Staré Huti. Filmování postupu celé výroby skla se neobyčejně zdařilo, takže film bude i výbornou propagací českého skla. Dělníci, kteří ve sklárnách sklo vyfukovali, brousili a pobíhali kolem pecí, z nichž sálá obrovský žár, jsou nejlepšími představiteli ve filmu. Jsou přirození, nehrají, nýbrž konají svou práci tak, jako každý jiný den. Tato část filmu „Bezdětná” bude proto jistě radostně přijata i vděčně kvitována.“ (P)

Premiéra: 8. listopadu 1935 (DFA)

 „Ježkova hudba k filmu „Golem”. Původní hudební doprovod k novému filmu V. & W. „Golem” komponuje Jaroslav Ježek.“ (P)

Premiéra: 14. února 1936 – pouze francouzská verze. Hudbu k filmu „Golem“ složil Josef Kumok. (CSFD) – DFA

 „Boj o „Janu”. K článku, uveřejněnému v jednom pražském pondělníku pod tímto titulem, sděluje nám firma Meissner-film následující: Libreto k filmu „Jana”, jehož natáčení pod režií p. Dr. E. Synka bylo právě dokončeno, zakoupili jsme od p. Dr. Synka, který nám potvrzuje podle dole uvedeného výňatku ze smlouvy, že jest jediným autorem této knihy. Firma Meissner-film nemá ničeho společného s diferencí ohledně jiných autorských práv na tomto námětu. O nějakém „boji o Janu” nemůže býti proto řeči, jelikož naše práva pro filmování podle následujícího výňatku jsou úplně jasná: „Potvrzujeme naše ústní ujednání s Vámi následovně: Vy prodáváte nám a my kupujeme od Vás autorská práva libreta „Jana” (Dítě lásky) k zhotovení filmu v jakékoliv řeči podle naší volby, která náleží jedině Vám. Potvrzujeme tímto výslovně, že shora uvedený manuskript a libreto, jakož i idea tohoto jsou jediným a neomezeným majetkem a přebíráte za to plné ručení vůči třetím osobám. Jsme oprávněni provésti s Vaším souhlasem jakékoliv změny, které podle našeho názoru jsou z uměleckých a obchodních důvodů nutné.” (FTK)

Premiéra: 11. října 1935 (DFA)

 „Rozhovor Julia Schmitta s režisérem Kordou. Julius Schmitt vrátil se právě z Londýna, kde podepsal s ředitelem Leassirnem definitivní smlouvu na jedenáct filmů RKO, mezi nimiž je řada opravdových velkofilmů. Při této příležitosti setkal se Julius Schmitt s režisérem Kordou, který právě dokončil nákladný velkofilm „Za sto let”. Režisér Korda v rozhovoru projevil velký zájem o českou filmovou produkci, její žánr a náklady. Dále se velice zajímal o filmovou vzájemnost česko-maďarskou (rež. Korda je Maďar) a prohlásil, že by rád viděl její přátelské řešení.“ (FTK)

 „Před hereckým obsazením filmu „Janošík”. Tento týden budou skončeny poslední přípravy k natáčení filmu „Janošík” a režisér Mac Frič přikročí k hereckému obsazení filmu, jehož exteriéry budou natáčeny na Slovensku.“ (P)

Premiéra: 17. ledna 1936 (DFA)

„Štěpánek a Boháč dále u Meissner-filmu. Výrobce Emil Meissner zajistil si Zdeňka Štěpánka a Ladislava Boháče, hlavní mužské představitele filmu „Jana”, na další dva české filmy své produkce. (P)

 „Celostátní amatérská soutěž. Pražský Pathé klub vypisuje II. celostátní soutěž na nejlepší amatérské filmy roku 1935. Účelem této soutěže je nalézti nejlepší amatérské filmy sezony 1935, které by representovaly československou amatérskou kinematografii na V. mezinárodni soutěži amatérských filmů, která se bude konati roku 1936 u příležitosti Olympijských her v Berlíně. Soutěž je přístupna všem obvyklým formátům filmu, t.j. 8 mm, mm a /6 mm. Soutěžit mohou jen ty filmy, které dosud nebyly přihlášeny k žádné celostátní soutěži v ČSR. ani k oficiální soutěži mezinárodní. Filmy je třeba odeslati tak, aby nejpozději 1. března došly na adresu předsedy Pathé klubu arch. Vincence Beera v Praze I., Křižovnické nám. č. 2. Tam je také možno vyžádat si podrobné podmínky této soutěže.“

 „Nikola Šuhaj, loupežník” před zfilmováním. Obch. rada Jan Reiter učinil v těchto dnech prostřednictvím rež. Krňanského nabídku Ivanu Olbrachtovi na zfilmování jeho díla „Nikola Šuhaj, loupežník”. Nabídka bude pravděpodobně přijata. Je zajímavé, že Olbracht, podle zprávy N. O., odmítl nedávno velmi výhodnou nabídku z Německa.“ (P)

Premiéra: 28. února 1947 (DFA)

 „Firma Jul. Schmitt bude změněna. Firma Julius Schmitt bude změněna na spol. s r. o. pod úplně jiným názvem a společníkem bude Osvald Kosek. Firma Julius Schmitt bude nadále existovati pouze jako produkční firma českých filmů.“ (FTK)

 „Nově zřízené Lido-bio zahajuje. 30. srpna zahájilo znovu provoz nově zřízené a přestavěné Lido-bio, které se nákladnými adaptacemi stalo representačním kinem.“ (FTK)

„Veslařské závody Cambridge—Roudnice zfilmovány Paramountem. Nejvýznačnější veslařský závod letošní sezony, utkání světoznámého mužstva Cambridge University Boat Clubu s ČAC. Roudnice, který se konal v neděli 28. m. m., byl zachycen pro zvukový týdeník Paramountu operatérem J. Čepelákem. Protože snímek závodu bude zařazen i do zahraničních vydání zvukového týdeníku Paramountu, a sice v Rakousku, Polsku, Rumunsku, Jugoslavii, Francii atd., bude velmi dobrou propagací našeho veslařského sportu v zahraničí.“ (P)

 „LucernaKotva mění systém premiér. Od počátku nové sezony, která začíná v pátek, mění kina LucernaKotva systém současných Premiér. První týdny bude hrát Lucerna sama a pokračování premiér bude Kotva.“ (FTK)

 „Na Slovensku se začíná filmovat „M. R. Štefánik”. Minulý týden odcestovala do Košarisiek výprava filmařů a slovenských herců, kde pod vedením rež. Svitáka budou natočeny exteriérové scény filmového díla „M. R. Štefánik” s herci i za spoluúčasti domácího obyvatelstva. V Košariskách bude natočeno asi 60 záběrů, Z kterých nejmohutnější budou předpřevratové maďarské volby na Slovensku. Po ukončeni odcestuje celá výprava do Trenčína, kde rež. Sviták natočí na nádraží rukování maďarského vojska. Filmování bude pak Pokračovati v Bratislavě, kde se natočí několik dokumentárních snímků.“ (FTK)

Premiéra: 25. října 1935 (DFA)

 „Přesídlení. Terrafilm přesídlil do nových místností v Brně, Na Hradbách 8. Známý filmový reklamní odborník Ing. Vodička přesídlil do Prahy XI, Svatoplukova 11, telefon 361-71.“ (FTK)

Kinorevue 51/1935 (492-497)

v původním jazyce a stylistiky

Pavel Stříbrný
administrátor stránek
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *