19.06.1935 – Drobné příspěvky

Bezdětná (1935) – © Elektafilm
Nataša Gollová

19.06.1935 – 25.06.1935 Drobné příspěvky

 „Československý filmový archiv. Technické muzeum československé spolu s Československou společností pro vědeckou kinematografii podalo právě ministerstvu obchodu obsáhlý návrh na zřízení Československého archivu. Archiv byl by samostatnou skupinou Technického muzea, do níž by přešla nynější skupina foto-kinematografická. Na správě archivu účastnili by se kromě volených členů skupiny zástupci ministerstva aj. úřadů a korporací, již by se účastnili aktivně budování a udržování archivu.“

 „Bezdětná” na Barrandově. Arch. Rittershain začal již stavět interiéry nového českého filmu „Bezdětná”, který bude režírovat M. J. Krňanský, podle novely Ignáta Herrmanna. Hlavní úlohy hraje nový objev českého filmu Nataša Gollová, u kamery je Ota Heller a produkci vede Jan Reiter. První filmovací den byl v úterý po svatodušních svátcích.“ (P)

 Premiéra: 8. listopadu 1935 (DFA)

 „Porady o novém filmu Voskovce a Wericha. O svatodušních svátcích sešli se na Havlově Voskovec a Werich a scenárista Formen k poradám s předsedou A-B Milošem Havlem o novém filmu. V. a W. „Dobrý kumpán Golem”. (P)

Premiéra: 14. února 1936 pod názvem Golem. Natočila se pouze francouzská verze, natočena v barrandovských ateliérech a z českých herců účinkovala např. Truda Grosslichtová pod pseudonymem Tania Doll. (DFA)

 „Před definitivní dohodou mezi kiny a půjčovnami. Příští týden jsou svolány schůze jednotlivých zemských svazů sdružených v Ústředním svazu kinematografů, na nichž projednána smlouva se svazem filmového průmyslu o výši půjčovného a způsobu obchodování. V úterý je členská schůze Sdružení premiérových kin, Svazu kinematografů pro zemi moravskoslezskou, Spolku majiteĺov biografov na Slovensku, ve středu je mimořádná valná hromada Zemského svazu kinematografů v Čechách a Ústředního svazu kinematografů v ČSR, ve čtvrtek je členská schůze svazu německých kinomajitelů v Ústí n. L.“ (FTK)

Kinorevue 43/1935 (335-337)

v původním jazyce a stylistiky

Pavel Stříbrný
administrátor stránek
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *