Archiv dne: 6.4.2020

Film v československu část. 3

FILM V ČESKOSLOVENSKU část 3. Karel Smrž: Dějiny filmu (1933) část.1 ; část.2  České filmy nemohly ovšem konkurovati se zahraniční — zejména francouzskou produkcí, která přinášela díla mnohem zajímavější a technicky dokonalejší. Přesto měly však slušný úspěch, který podnítil další podnikatele k tomu, aby se pokusili o jejich výrobu. Alois Jalovec, který již před tím se důkladně seznámil s kinematografií...