Archiv dne: 20.4.2020

FILM V ČESKOSLOVENSKU část 4.

část.1 ; část.2; část.3 FILM V ČESKOSLOVENSKU část 4. Karel Smrž: Dějiny filmu (1933)  Vraťme se však znovu k českému filmu za světové války. Všeobecná nejistota a tísnivá hospodářská situace přivedla k zániku všechny dosavadní výrobny, takže slibný vývoj druhého období české filmové výroby byl násilně přerušen, a nikdo nedovedl zatím říci, zda a kdy bude zase pokračovati. Blokáda ústředních mocností uzavřela...