Náš filmový portrét: HELENA BUŠOVÁ

Náš filmový portrét: HELENA BUŠOVÁ Znáte-li ji jen z filmu, ve kterém jsou jí s vytrvalým nepochopením svěřovány jen pasivní úlohy, postrádající dramatičnosti a životnosti, budete překvapeni, setkáte-li se s Bušovou osobně: neboť najdete v ní kromě oné něhy a lyričnosti, kterou promlouvá k vašim nitrům ve svých filmových úlohách, i rysy, kterých byste u ní nečekali: dravost, nespoutanou živelnost, výbušnost a vášeň.  Její modrošedé...

Rudolf Arnheim: ČEMU SE ŘÍKÁ UMĚNÍ VE FILMU

RudolfArnheim: ČEMU SE ŘÍKÁ UMĚNÍ VE FILMU  Chceme-li hodnotiti umělecký film, musíme si nejdříve uvědomiti, čemu se říká „umění”. Je velmi zvláštní, že se filmu tak často vyčítá přílišná přirozenost; pomyslíme-li totiž na to, že od té doby, co existují výtvarná umění, byla přirozenost vždy uctívána jako nejvyšší idea. V čínských i starých řeckých památkách nalezneme znovu a znovu...

Z našich ateliérů: Tři muži ve sněhu

Z našich ateliérů: TŘI MUŽI VE SNĚHU  Po Haasově-Fričově „Dobrodinci chudých psů” dostal se do ateliéru další český film „Tři muži ve sněhu”, vyráběný spol. Metropolitan-film v režii Vladimíra Slavínského. Námět poskytl tomuto filmu krásný humoristický román Ericha Kästnera, který byl před časem zfilmován již ve Francii. Hlavní role hraji Hugo Haas, Věra Ferbasová, V. Borský, Zd....

Nový film GUSTAVA MACHATÉHO

Nový film GUSTAVA MACHATÉHO: Filippo Scchi  Je to příjemný a poučný výlet, vidět v Tyrrenii filmovati Gustava Machatého. Machatého, Čechoslováka, režiséra „Extase” a mnoha jiných filmů. Přišel v minulém roce do Italie, zabývaje se úmyslem natočiti zde film s průmyslovým a sociálním námětem, který se měl jmenovati „Obležená továrna”. Toulal se nečinně Římem, labužnicky ohmatávaje svými zraky kopule chrámů a paláců, hlavice sloupů,...

Bedřich Radl: Co se chystá v českém filmu

Dr. Bedřich Radl: CO SE CHYSTÁ V ČESKÉM FILMU  Biografovému návštěvníku, ve kterém probudily filmy „Maryša” a „Jánošík” nejrůžovější naděje a nejpříjemnější sny, připravili naši filmoví výrobci hned vzápětí nejmrazivější procitnutí a nemilosrdné vystřízlivění: neboť to, co po těchto dvou filmech následovalo, dokazovalo příliš výmluvně, že tu šlo jen o dva zcela výjimečné případy a že celková úroveň domácí filmové výroby je...

PROCHÁZKA S KARLEM POLÁČKEM – Otto Rádl

Spisovatel nejúspěšnější v českém filmu: PROCHÁZKA S KARLEM POLÁČKEM ZAČÍNÁ SE OD NAROZENÍ.  Narodil jsem se v obchodě smíšeným zbožím. Hrací karty, líh k pálení, veškeré potřeby k vaření, koření, mouka, cukr, káva, zde se mandluje prádlo, veškerá tu- i cizozemská vína. Dnes se tomu studeně říká koloniální obchod, ale tenkrát hlásily nápisy na průčelí domu, co se tu všechno prodává. Takové...

Z FILMOVÉHO PANOPTIKA – VLADIMÍR SLAVÍNSKÝ

Z FILMOVÉHO PANOPTIKA – Vladimír Slavínský Vladimír Slavínský, tento avantgardní filmový režisér, jemuž děkuje český film za řadu děl revolučního významu, vyslovil se nedávno o zvláštnosti filmového materiálu těmito výstižnými slovy: „V prvých letech své existence nelišila se práce filmového režiséra od práce divadelní. Představeni s herci, zbavenými slov, ofotografované na film — to byly první filmy. Později se ukázalo,...

Sextánka (kritika)

Sextánka Český mluvící film v režii Svatopluka Innemanna, s hudbou J. Kumokovou, texty písní Mottlovými a Melíškovými, fotografií Rothovou, stavbami Kopeckého. Hrají J. Marvan, Rudolf Wanka, Jarmila Šmídová, F. Kreuzmann, Jiří Steimar, Jarmila Kronbauerová, Raul Schránil, Věra Ferbasová, Th. Pištěk a Fr. Paul. Zadává Metropolitanfilm, premiéra v kinech Adria a Hvězda. Premiéra: 13. března 1936; Meissnerfilm; (Adria 2t., Hvězda 2 t.)...

Světlo jeho očí (kritika)

Světlo jeho očí   V době všelijakých těch „jubilejních filmových sezon” a oslav uvádí si také pražský filmový výrobce Karel Špelina svůj „jubilejní film” pod názvem „Světlo jeho oči”. Přiřadíme-li tento poslední filmový výplod k jeho předcházejícím filmům „Výkřik do sibiřské noci”, „Pozdní máj” a „Za řádovými dveřmi”, dojdeme k truchlivému uzávěru ubohé filmové bilance. Jubileum nevkusu a trapné obsahové i technické méněcennosti....

Karel Smrž: Jak vzniká film?

KAREL SMRŽ: Jak vzniká film?  Pro diváka v kinu i pro tisíce těch, jejichž jediným snem je, aby se dostali k filmu, má tato otázka nesmírně přitažlivé kouzlo, poněvadž je okénkem do onoho tajemného, nezasvěcencům tak přísně uzavíraného světa, ve kterém se rodí moderní nesmrtelnost.  Ale za tímto okénkem není doopravdy nic nadpřirozeného a romantického, nýbrž všední —a někdy hodně vyčerpávající...